دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

دکتر میثم صفی کیکله

 

رشته تحصیلی : سلامت در بلایا و فوریتها

مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی

روزمه 

شماره های تماس:

08132229935-37