دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

رسالت دانشکده پرستاری ملایر:

رسالت دانشکده پرستاری ملایر تربیت نیروی متخصص و کارآمد با پای بندی به استاندارها و اخلاق حرفه ای، جهت برخورد مناسب با مشکلات بهداشتی درمانی و ارائه مطلوب ترین خدمات پرستاری به جامعه می باشد و در راستای نیل به این هدف مهم، تلاش ما بر این است تا با بهره گیری از امکانات آموزشی جدید و مطالب علمی به روز بر یافته های علمی و پژوهشی کشور افزوده و با ایجاد فرصت های مناسب به منظور تبادل اطلاعات علمی جدید موجب ارتقاء دانش و آگاهی اعضاء هیئت علمی و کارشناسان، کارکنان و دانشجویان گردیم.

و در این راه امید بسته ایم به الطاف بیکران الهی، تلاش و کوشش همکاران و اساتید و جدیت و تلاش مداوم دانشجویان سخت کوش. بدین منظور سعی می کنیم با برنامه ریزی های مدون و مداوم  و بهره گیری از کمک مسؤلین محترم هر روز راسخ تر از قبل، در راستای دستیابی به اهدافمان گام برداریم.