دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : احمد حدادیان

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی : متخصص طب اورژانس

شماره تماس : ۶-۳۲۲۲۹۹۳۴ ۰۸۱